Privacy

Privacyverklaring

Identiteit: Color Is The Limit Photography
Inventaris: Op ColorIsTheLimit.nl worden geen persoonsgegevens opgeslagen, tenzij u er voor kiest met mij contact op te nemen doormiddel van een e-mail of een reactie op een van mijn Social Media Accounts*. De gegevens die ik aangeboden krijg doormiddel van bovenstaande mogelijkheden sla ik beheerd op.

Bezoek.
Wanneer je coloristhelimit.nl bezoekt wordt je bezoek anoniem bijgehouden door Google Analystic en WordPress. Je communiceert met de server via een beveiligde SSL verbinding. Hierdoor kan ik de website up to date houden.

Reacties en e-mails
Met een reactie op een blog gaat u akkoord met het publiceren van uw naam en bericht. Reacties met ongepaste inhoud worden geïndexeerd door Akismet en gemarkeerd als spam. Indien dit zo is worden ze verwijderd. Wilt u uw reactie laten verwijderen dan kunt u contact opnemen en word deze zo spoedig mogelijk verwijderd.
Met een reactie op een van mijn Social Media Accounts* ga je akkoord met de bijbehorende privacy verklaring van het desbetreffende account.
E-mails en ingevulde contactformulieren blijven minstens zes maanden bewaard, na deze zes maanden word er bepaald of het noodzakelijk is om deze langer te bewaren. Dit kan ingeval van een opdracht noodzakelijk zijn voor de goede service.

Doelstellingen en grondslagen: Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen; het uitvoeren van opdrachten en het laten zijn van mijn fotografie. Hierbij beroep ik mij op de vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid. De grondslagen waarop ik uw gegevens opsla is ‘De uitvoering van overeenkomst’ en ‘Gerechtvaardigd belang’
Gevoeligheid: Ik sla geen gevoelige informatie op zoals afkomst, huidskleur, religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid etc.
Opslag en bescherming: Uw gegevens worden opgeslagen via een digitale back up en deze is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Mijn blog is up to date met de huidige firewall. Gegevens die u verstuurt per e-mail ontvang ik per e-mail. Deze worden gesynchroniseerd met mijn computer en smartphone, die beide beveiligd zijn doormiddel van een wachtwoord, code en vingerafdruk.
Aansprakelijkheid: Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de schade die u ondervind door gebruik van uw gegevens, die plaatsvindt zonder mijn toestemming.
Toestemming: Indien u contact opneemt doormiddel van een reactie op een blog, een e-mail of via Social Media geeft u daarmee aan dat ik uw gegevens mag gebruiken zoals hierboven beschreven.
Inzage: U heeft ten alle tijden het recht om u gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de AVG wetgeving vallen. Hierover krijgt u binnen vier weken reactie.

* Mijn Social Media Accounts zijn Facebook en Instagram.

Aanvullende informatie voor geportretteerden

In het artikel van Job Hengeveld, Advokaat te Amsterdam en juridisch adviseur bij belangenorganisatie DuPho word uitgelegd wat de Europese regelgeving omtrent de AVG inhoudt.

Bij gegronde redenen en in alle redelijkheid zal ik op eerste verzoek gepubliceerde foto’s van de geportretteerde verwijderen van mijn blog en Social Media. Hierbij gaat het dan om foto’s  die gepubliceerd zijn vanaf de ingangsdatum  van de AVG en onder de nieuwe regels van de AVG binnen de EU vallen.


Laatst geschreven op zondag 10 april 2023