Twee-onder-één-kapwoningen aan de Geldropseweg 115-117, Helmond

Geldropseweg 115-117

Verlaten twee-onder-één-kap-woning, Geldropseweg 115-117 in Helmond

Geldropseweg 115-117

Zij aanzicht van de verlaten twee-onder-één-kap-woning, Geldropseweg 115-117 in Helmond

Geldropseweg 115-117

Voor aanzicht van de verlaten twee-onder-één-kap-woning.

Over de foto’s:

Onderweg naar Mierlo, reed ik vorige week over de Geldropseweg. Deze verlaten en dicht getimmerde twee-onder-een-kapwoningen trokken meteen mijn aandacht. Vandaag ben ik er langs gefietst. Op een of andere manier trekken leegstaande woningen altijd mij aandacht, ik denk iets mysterieus. In het begin dacht ik dat één grote woning was, maar aan de voorkant zag je de huisnummers nog hangen, waaruit bleek dat het twee woningen zijn. Het schuurtje in de tuin waar de deur van open staat en de dakpannen van het afgebrokkeld dak op de inrit. Ik zou wel eens achter de omheining willen kijken, maar dat durf ik dan weer niet…
Inmiddels zijn deze woningen afgebroken en staat de grond te koop.
Datum: donderdag 16 april 2015
Locatie: Helmond, Noord-Brabant, Nederland
Camera: Sony Cybershot DSC TX30

___________

About the photos:

On my way to Mierlo, I drove past the Geldropseweg last week. These abandoned and dense two-story homes immediately drew my attention. Today I was cycling along. Somehow, vacant homes always draw my attention, I think something mysterious. At first I thought that one was a big house, but in front you saw the house numbers still hanging out, which showed that they were two homes. The shed in the garden where the door is open and the tiled roofs on the driveway. I would like to look behind the fence, but I do not dare…
In the meantime, these homes have been demolished and the land is for sale.
Date: thursday 16 april 2015
Location: Helmond, Noord-Brabant, Netherlands
Camera: Sony Cybershot DSC TX30

 

Previous Post Next Post

You Might Also Like

<\/body>